vwo 5

Algemeen: Het is zeer belangrijk dat je de teksten die in het wiskundeboek staan goed doorleest. Neem de voorbeeldopgaven goed door, je ziet dan hoe je bepaalde opgaven moet aanpakken en hoe je e.e.a. moet opschrijven. In de wiskunde is alleen een antwoord nooit goed.

Let op, achter in het boek staan tips, die je kunnen helpen de opgaven te maken. Geef niet te snel op, kijk goed naar de voorbeeldopgaven.

In een kwt-uur heb je extra gelegenheid om met hulp van een docent te oefenen.

Werk netjes, geef duidelijk aan welke opgaven in eerste instantie niet lukten, dit zijn opgaven die je voor een proefwerk of PTA nog eens extra moet bekijken. Aantekeningen of opgaven die je van het bord hebt overgenomen moeten ook makkelijk herkenbaar zijn bv door ze in een andere kleur op te schrijven. De docent zal af en toe je schrift eens controleren om te zien of je werk wel in orde is.

Studiewijzers:

Oefenen met de TI-83

Uitwerkingen algemene herhaling en diagnostische toetsen (Getal en Ruimte)