HAVO 5

In Havo5 wiskunde A1,2 werken we het deel EM3 in zijn geheel door. Daarnaast moeten we om in de schoolexamenweken goed voorbereid te zijn herhalingsopgaven maken uit de delen van de vierde klas.

Per week staat vermeld welke opgaven je moet maken. Voordat je aan de opgaven begint moet je de theorie goed doornemen en voor al het voorbeeld goed bedtuderen. Dit is namelijk ook de manier waarop jullie de antwoorden op moeten schrijven. Bij het examen is het heel belangrijk dat je netjes werkt, overal voldoende toelichting geeft en alles op de juiste manier opschrijft. Oefen dit dus. Je zult  ook veel opgaven thuis moeten maken

Geef duidelijk in je schrift aan wat je in het volgende lesuur moet vragen!!

Naast de studiewijzer komt er een herhalingsprogramma om je voor te bereiden op de schoolexamenweek. Vragen over het herhalingswerk kunnen gesteld worden in het keuzewerktijduur (KWT).

Het herhalingswerk moet in een apart schrift gemaakt worden en moet in de week voor het schoolexamen ter inzage aan de docent overlegd kunnen worden. Niet voldoende werken aan de herhaling leidt ertoe dat men niet voor een herkansing in aanmerking komt! 

Let op! Achter in het boek (in deel EM3 vanaf blz. 285) staan tips, die je kunnen helpen bij het maken van opgaven. Gebruik de tips als je vastloopt bij het maken van een opgaven.

Geef nooit op.

Mocht het toch niet lukken met een opgave of een gedeelte ervan, geef dan duidelijk in je schrift aan waar dat het geval is en vraag je leraar ernaar. 

Je hebt elke les bij je, het wiskundeboek, de grafische rekenmachine (G.R.), het practicumboek voor de G.R., een wiskundeschrift, een pen, potlood en geodriehoek. 

Uitwerkingen algemene herhaling en diagnostische toetsen (Getal en Ruimte)

Oefenen met de TI-83