Inleiding

Bij vrijwel al het wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van computermodellen. In veel gevallen zijn dat dynamische modellen. Dit zijn modellen waarbij een situatie in de loop van de tijd verandert. In deze module maak je kennis met enkele eenvoudige modellen en leer je om zelf modellen te bouwen. Daarbij komt natuurlijk ook aan bod hoe die modellen werken. Daarbij blijkt de wiskunde een belangrijke rol te spelen.

De NLT module Dynamisch modelleren is opgebouwd rond 3 thema's:

- waterstromen,

- bevolkingsgroei,

- aanpassing van een individu aan zijn omgeving (homeostase).

In basisstof 1 t/m 10 (20 slu) maak je kennis met eenvoudige modellen en leer je hoe dynamische modellen stapsgewijs worden opgebouwd. Dit theoriegedeelte van de cursus kun je individueel doorlopen.

Keuze opdracht (20 slu) ga je één eenvoudig model naar keuze uitbreiden en aanpassen. Dit praktische gedeelte van de cursus doe je in een groepje van 2, 3 of 4 leerlingen.

De module Dynamische Modellen is gebouwd binnen een elektronische leeromgeving (ELO). Het bestaat uit een theoriedocument (SCORM) en twee werkdocumenten (microsoft word). Een werkdocument is een persoonlijk documenten met uitwerkingen van opdrachten.

Bij het lesmateriaal hoort een computerprogramma Powersim. Dit is vrij te downloaden via http://www.cdbeta.uu.nl/subw/modelleren/leerling/default.php
De handleiding bij het programma Powersim vind je in onze elektronische leeromgeving (ELO).

Voordat je aan de cursus begint moet je een persoonlijke map 'Dynamisch modelleren' aanmaken in je computer. In deze map sla je na afloop van iedere les je werkdocument op.

In het werkdocument werk je de opdrachten uit. Zorg dat je iedere les je werkdocument tot je beschikking hebt, want zonder dit document kun je de cursus niet volgen.

Heb je één of meerdere opdracht(en) gemaakt, sla het werkdocument op in de map 'Dynamisch modelleren' Vergeet niet aan het eind van de les te uploaden binnen de ELO!