Les 1 Introductie


 

Hoe zal onze wereld er over 50 jaar uitzien? Verandert ons klimaat met droogte en zeespiegelstijging als gevolg? Neemt de wereldbevolking verder toe? En hoe reageert ons lichaam op al deze veranderingen in onze omgeving? Wetenschappers proberen de wereld te begrijpen, maar kunnen ze ook antwoord geven op al onze toekomstvragen?

Bekijk onderstaande video.

http://nl.youtube.com/watch?v=0G5dHKpNBtU

Wetenschappers kunnen de toekomst niet voorspellen. Maar ze kunnen wel hun vindingen verwerken in een model, zoals weermodellen, bevolkingsmodellen of klimaatmodellen. Bedenk, een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.Er is dus altijd sprake van een onzekerheid. Een artikel over een model bevat daarom woorden als mogelijk, waarschijnlijk, scenario, verwachting en kans, om aan te geven dat niets zeker is.


Lees onderstaand artikel.

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/2/2/020207_zeespiegel_nederland.html
Ga door naar  Opbouw van de module.