Welkom op de webpagina's van de sectie Natuurkunde van het Bonhoeffer College Castricum.

Je vindt hier downloads en links naar de volgende onderwerpen:

Ook zijn hieronder de actuele studiewijzers voor de bovenbouw te vinden.
Let op: ze verschillen uiteraard per afdeling (HAVO / VWO) en per vak (N1 / N12)!


Goed om je heen kijken en het verhaal ontdekken achter wat je ziet: dat is wat je doet in de natuurkunde, de scheikunde en de biologie. Deze vakken worden dan ook wel de natuurwetenschappen genoemd.
In de natuurwetenschappen wil je uitvinden hoe de dingen om je heen, alles uit de natuur dus, in elkaar zitten. Dat loopt van de grootste sterren en planeten tot de kleinste bacteriën. Je wilt dat niet alleen weten uit nieuwsgierigheid, maar ook omdat je met wat je ontdekt en begrijpt weer een heleboel nieuws kunt.
Hierbij kijken we in de biologie naar alles wat leeft. Daarnaast
wil je ook, en dat doen we in de natuurkunde, achter de geheimen van dode voorwerpen komen:
Waarom draait een planeet om de zon en een maan weer om een planeet? Waaruit bestaat water? Waarom gaat een TL-buis branden als ik de lichtschakelaar aandoe? Waarom is er dag en nacht? Eb en vloed? Hoe wordt een raket bestuurd? Wat is een laser of een waterstofbom?
Op dat soort vragen geeft de natuurkunde antwoord. Dat wordt je op het Bonhoeffer College niet zomaar verteld uit een boekje, dat leer je ook zelf met proeven te ontdekken. Natuurkunde is dus een vak waarbij je in de klas twee dingen doet: theorie en praktijk.
Samen met je buurman of buurvrouw doe je één of twee keer in de week praktisch werk, proeven waarvoor je de spullen krijgt en waarvan de beschrijving in je werkboek staat. Soms moet je 'winkelen' bij de kar van onze Technisch Onderwijs Assistent, de heer Moor.
Net als bij scheikunde is veiligheid bij praktisch werken natuurlijk erg belangrijk! Het is altijd even wennen geblazen om 'doen' en 'denken' te combineren, maar na een tijdje lukt het iedereen wel.

Naast dit experimenteren tijdens practicum probeer je ook na te denken en kleine probleempjes op te lossen, net als in de wiskundeles.

Eigenlijk train je bij natuurkunde vooral om een probleem te doorzien en er slim mee aan de slag te gaan. Met de kennis uit het boek en de proeven blijkt dat altijd weer te lukken!
Goede natuurkundigen zijn goede probleemoplossers, dat is ook in het bedrijfsleven algemeen bekend.

Zoals op de meeste scholen, begint het Bonhoeffer College met natuurkunde in de tweede klas. Je gaat meer begrijpen van zaken als elektrische stroom, stoffen en materialen, water, geluid, zien, verbranden, verkeer enz. Tot ziens bij natuurkunde!