Sociale zekerheid   Oefenvragen 


1. a. wat betekent WIA
b. wanneer krijg je WIA
c. hoe jong/oud kun je zijn voor de WIA
d. hoeveel krijg je van de WIA
e. hoe lang krijg je WIA
f. wat is de oude naam voor WIA
g. wat betekende die naam
h. wat is het verschil met de WIA
i. onder welke soort sociale zekerheid valt t
j. hoe wordt er dus voor  betaald


2. a. wie betaalt het ziekenhuisbed
b. wie betaalt de medicijnen en de dokter
c. wat betekent die afkorting
d. wat voor soort sociale zekerheid is dat
e. hoe wordt er dus voor betaald
f. als hij uit t ziekenhuis komt, heeft hij nog een tijdje een rolstoel nodig, wie betaalt die
g. wat betekent die afkorting
h. wat voor soort sociale zekerheid is dat
i. voorlopig kan hij niet werken en krijgt dus geen salaris van zijn baas, wat krijgt hij wel ?
j. wat betekent die afkorting
k. hoeveel krijgt hij ?
l. hoe lang krijgt hij dat ( hoogstens )
m. wat krijgt hij als t langer duurt
n. wat betekent die afkorting
o. hoeveel krijgt hij dan
p. hoe lang krijgt hij dat
q. hoe heette dat vroeger
r. wat betekent die afkorting
s. wat voor soort sociale zekerheid is dit
t. hoe wordt er dus voor betaald


3.  a. bij deze soort sociale zekerheid moet je actief op zoek naar een baan
hoe heet dit dus (nieuwe  afkorting )
b. wat betekent die afkorting
c. hoe heette dat vroeger
d. wat betekent die afkorting
e. hoeveel krijg je hier van
f. wat moet je ervoor doen
g. hoe lang krijg je dat hoogstens
h. wat krijg je daarna
i. wat voor soort sociale zekerheid is dit
j. hoe wordt er dus voor betaald


4. a. Jantje van 10 heeft geen geld
kan hij een uitkering krijgen ?
b. wat moet hij dus doen ?
c. wie moet daarvoor betalen ?
d. betaalt soc zekerheid nu iets voor hem ?
e. onder welke soort sociale zekerheid valt hij nu ?
f. welke afkortingen zijn dat dus ?
g. welke kan hij / zij  ouders nu iets aan hebben ? ( afkortingen )


5. a. Oma is 78. Onder welke soort sociale zekerheid valt ze waarschijnlijk NIET ?
b. wie betaalt voor haar eten drinken huur kleren enz
c. sinds wanneer krijgt ze dat
d. wat moet ze daarvoor doen
e. hoe lang krijgt ze dat


6.  je kan vandaag niet naar school want je bent erg ziek.
a. wie betaalt de dokter
b. wie betaalt je zakgeld door
c. wie betaalt de medicijnen
d. wat betekent die afkorting


7. . zeg van ieder van deze afkortingen wat ze betekenen en wat ze doen


8. Je hebt net je schooldiploma en je wil een uitkering.
a. Kom je voor een uitkering in aanmerking ? zo ja welke ?
b. wat voor eisen worden er dan gesteld  ?


9. Michael heeft zn been gebroken en kan daarom 6 maanden niet werken
a. hoe betaalt hij nu de huur voor zijn huis
b. hoe betaalt hij voor zn eten
c. wat betekent die afkorting
d. hoeveel krijgt hij
e. hoe lang krijgt hij dat ( hoogstens )
f. wat voor eisen worden er dan gesteld
f. wie heeft t gips betaald
g. wat betekent die afkorting
h.wat voor soort sociale zekerheid is dat
i. hoe wordt dat dus betaald
j. wie betaalt de krukken
k. wat betekent die afkorting
l. wat voor  soort sociale zekerheid is dat

10. Er gebeurt iets akeligs met de ruimtecapsule van Wubbo.
a. als hij t overleeft maar voorlopig niet meer kan werken, hoe betaalt hij dan zijn eten ?
b. wat betekent die afkorting ?
c. wat voor soort sociale zekerheid is dat ?
d. hoe wordt er dus voor betaald
e. als hij nooit meer kan werken, hoe betaalt hij dan zijn eten ?
f. wat betekent die afkorting ?
g. wat voor soort sociale zekerheid is dat ?
h. hoe wordt er dus voor betaald
i. als hij t niet overleeft, blijven zijn vrouw en kindertjes achter zonder hem, die zijn dan hun .... kwijt
j. hoe betalen die dan hun huur eten enz
k. wat betekent die afkorting ?
l. wat voor soort sociale zekerheid is dat ?
m. hoe wordt er dus voor betaald


11. Meneer Raat heeft een eigen bakkerswinkel. Hij valt  en breekt zijn armen en kan dus voorlopig niet werken.
a. krijgt hij zijn dokterskosten vergoed ?
Leg uit waarom
b. krijgt hij geld voor eten en drinken enz ?
leg uit waarom
c. als hij niet meer beter wordt, krijgt hij dan arbeidsongeschiktheids-uitkering ? leg uit welke dat zou zijn, en waarom
d. krijgt hij bijstand ? leg uit waarom.
e. krijgt hij ooit pensioen ? leg uit
f. krijgt hij ooit AOW ? leg uit waarom


12.  Joop krijgt last van zijn rug en kan niet meer lang staan. Hij kan dus nooit meer metselen. zitten kan wel.
a. door wie krijgt hij zijn loon doorbetaald
b. wat betekent die afkorting
c. hoe lang krijgt hij dat ?
d. stellen die eisen ? leg uit
d. hoeveel krijgt hij ?
e. wat voor soort sociale zekerheid is dat
f. hoe wordt er dus voor betaald
g. wat krijgt hij daarna ?
h wat betekent die afkorting ?
i. hoe lang krijgt hij dat hoogstens
j. stellen die eisen ? leg uit
k. wat voor soort sociale zekerheid is dat
l. hoe wordt er dus voor betaald
m. als hij helemaal niet meer zou kunnen werken, wat krijgt hij dan ?
n. wat betekent die afkorting
o. stellen die eisen ? leg uit
p. hoe lang krijgt hij dat hoogstens ?
q. wat voor soort sociale zekerheid is dat
r. hoe wordt er dus voor betaald
s. wat krijgt hij als dat ophoudt
t. wat betekent die afkorting
u. stellen die eisen ?
v. wat voor soort sociale zekerheid is dat
w. hoe wordt er dus voor betaald


13. a. welke uitkering krijgt een bijstandsgerechtigde nu
b. wat betekent die afkorting
c. welke uitkering heeft een bijstandsgerechtigde die dat al een aantal jaren heeft ( hoe heette dat eerst )
d. wat betekent die afkorting
e. wanneer krijg je dat
f. waarop controleert de sociale dienst dan auto “s ( waar kijken ze naar ? )
e. Leg uit waarom de sociale dienst die auto’s controleert
f. is dit plaatje een goede oplossing ? Leg uit


14. zeg van elk van deze 3 afkortingen
a. wat het betekent
b. wat het doet
c. wat voor soort sociale zekerheid dit is
d. hoe ervoor wordt betaald
e. er wordt in deze uitkeringen “gesneden” ( bezuinigd ) waarom is dat akelig ? leg uit met een voorbeeld
f. waarom zou dat nodig kunnen zijn ? leg uit met een voorbeeld


15. a. wat betekent WWB
b. wat doet de WWB
c. wat is de oude naam van de WWB
d. wat betekent die afkorting
e. wat voor eisen stellen die
f. wat voor soort sociale zekerheid is dat
g. hoe wordt er dus voor betaald


16. UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
a. welke verzekeringen zijn dat ( afkortingen
b. wat betekenen die afkortingen
c. wat doen die  ( een voor een noemen )
d. hoe lang krijg je die ( een voor een )
e. hoeveel krijg je daarvan ( een voor een )
f. wat betekent “werknemersverzekering “
g. hoe wordt er dus voor betaald
h. de UWV zorgt niet alleen voor uitbetaling maar ook voor controle. Leg uit waar ze op controleren ( een voor een )
 
 


17. a. als je ontslagen wordt, welke uitkering kun je dan krijgen ?
b. wat betekent die afkorting
c. wat voor soort sociale zekerheid is dat
hoe wordt er dus voor betaald
d. wanneer krijg je dat niet
e. hoeveel krijg je
f. hoe lang krijg je dat
g. wat krijg je daarna
h. wat wordt er intussen van je geeist
 

18. a. Als papa en mam een ongeluk krijgen en nooit meer terugkomen, wie betaalt dan eten kleren en school voor Pip en Johannes
b. tot welke leeftijd denk je dat die uitkering doorgaat
c. in welke uitkering zal Arno daarna terecht komen
d. hoe lang houdt hij die
e. als Arno een speciaal tehuis nodig heeft, wie betaalt dat dan
 

 
19. a. welke uitkering krijgt 1.
b. wat betekent die afkorting
c. wie betaalt t gips
d. welke uitkering krijgt 2.
e. wat betekent die afkorting
f. welke uitkering krijgt 3.
g. wat betekent die afkorting
h. welke uitkering krijgt 4.
i. wat betekent die afkorting
j. wie betaalt de rolstoel


20. a. in welke uitkering kom je na ontslag
b. hoeveel krijg je dan
c. hoe lang krijg je dat
d. wat krijg je daarna
e. als je was ontslagen omdat je je werk niet doet, had je dan ook die uitkering gekregen ? Leg uit
 

 
21. a. geef 2 verschillen tussen de oude WAO en de nieuwe WIA
b. leg uit wat het plaatje (ironisch ) bedoelt


22. a. wat kun je voor uitkering krijgen als je wordt ontslagen
b. wat betekent die afkorting
c. wanneer heb je daar geen recht op
d. wat voor soort sociale zekerheid is dat
e. hoe wordt er dus voor betaald
f. wat voor eisen worden er dan aan je gesteld
g. wie regelt deze uitkering voor je
h. leg uit wat er in het plaatje bedoeld wordt
 

23. a. wat betekent WAO
b. hoe heet de nieuwe WAO
c. leg uit wat er met het plaatje bedoeld wordt


24. a. wat betekent WW
b. wat doet je WW
c. hoeveel krijg je van de WW
d. wat voor soort sociale verzekering is dat
e. hoe wordt er dus voor betaald
f. De man rechts is ontslagen als assistent- inbreker. Krijgt hij een WW uitkering ? Leg uit
 


25.  zoek op ( internet ) :
a. wat  is REA ?
b. welke vorm van sociale zekerheid hoeft minder uitkeringen te geven als dit lukt ?
c. wat is WAZ ?
d. met welke sociale zekerheid valt die t best te vergelijken ?
e. voor wie is de WAjong
f. voor wie is de WAO