NOMINAAL EN REEEL INKOMEN

Nominaal inkomen = mijn salaris in guldens (op mijn loonstrook )
reeel inkomen = mijn inkomen vertaald naar hoeveel spullen ik daarvoor kan kopen = mijn koopkracht

voorbeeld 1
stel je zakgeld was 2,40- en een Mars kostte 0,60. Nu gaat een Mars 0,80 kosten.
Je zakgeld is nominaal nog steeds 2,40, maar je kunt er minder voor kopen : eerst 4 marsen en nu nog maar 3. Je koopkracht is dus gezakt.

voorbeeld 2
Stel je krijgt ook opslag : je zakgeld gaat naar 4,80.
dus nominaal oud zakgeld = nominaal index 100 = f 2,40
                        nieuw zwkgeld = nom. index     . . .  = f 4,80  > > index nom nu = 200
( Je hebt 100 % opslag gehad )
maar de prijsindex oud = 100 = bij prijs  f 0,60
               prijsindex nu    =  . . . . = bij prijs f 0,80  >> prijsindex nu = 133,3
( de prijs is 33,3 % gestegen )
De prijsstijging is dus minder hard gegaan dan je opslag, je koopkracht is meer
je kunt nu 6 marsen kopen in plaats van 4 ( maar niet het dubbele, ook al heb je dubbel zoveel zakgeld )

Bij ingewikkelder getallen als het niet zo uit je hoofd gaat, doe je het zo :
 

 *  Nominaal inkomen hoort bij prijsindex Nu
 *  Reeel inkomen reken je uit bij prijsindex hondeRd ( want voor de koopkracht moet je de prijsstijgingen eruit halen dus dan moet  de prijsindex weer op 100 staan )
 *  Een reeel inkomen van bijv 150,- wil zeggen je kunt voor de huidige salaris evenveel spullen kopen als in het basisjaar met 150,-
 

In het geval hierboven :   nu Nominaal =  4,80 = bij prijsindex 133,3 besteden
                        dus Reel      =   . . . .  =  bij prijsindex 100  >>
reeel inkomen 3.60 , dus je kunt voor je 4,80 nu evenveel marsen kopen als je eerst voor 3,60 kreeg ( dus 6 marsen )

LET OP : als je had gedaan 100 % opslag - 33% prijsstijging = 67 % meer kopen,
dan was je dus FOUT uitgekomen, je mag dit NOOIT optellen/aftrekken !!

Wel GOED : reeel inkomen in basisjaar = 100 % = f 2,40
                       reeel inkomen nu   =  . . . .     = f 3,60 > >
koopkracht index  (= reel inkomen index ) is nu 150 % dus je kunt 50 % meer kopen ,
dat klopt want je koopt nu 6 marsen in plaats van 4
 
 

                                                                                  
 

Som  1.  Ik verdiende in het basisjaar 24.600,- Ik krijg nu 32.800.
- Op hoeveel staat de index nominaal inkomen dus ?
- Hoeveel % opslag heb ik gekregen ?
De prijs van mijn wekelijkse boodschappen was toen 180,-. Nu is dat  270,-
- Op hoeveel staat de prijsindex ?
- Hoeveel % zijn de prijzen gestegen ?
- Leg zonder verder berekenen uit of mijn koopkracht gestegen is of gedaald
- Wat is nu mijn reele inkomen ?
- Wat was toen mijn reele inkomen ?
- Hoeveel % ben ik er in koopkracht op vooruit of achteruit gegaan ?

(LET OP : FOUT   =  als je gewoon doet % loonstijging - % prijsstijging,
kom je verkeerd uit !!!)
 

SOM   2.   Bereken alle lege plekken :

                                '88           '90(=basis)     '91               '92                  '93                  '94

nominaal inkomen    f 26.200     f 27.800        . . .             . . . .            f 31.140         f 33.200
index nom. ink          . . . .              . . . .          106            108              . . .                 . . . .
reeel inkomen           . . . .              . . . .          . . . .           . . . .            f 26.845          . . . .
index koopkracht    . . . .                . . . .          . . . .           104            . . .                   124
prijsindex                  86                 . . . .         103             . . . .           . . .                     . . .

(TIP : begin altijd met het basisjaar !)

Som 3
basisjaar '90
         nominaal loon   loonindex    reeel loon   koopkrachtindex   prijsindex
'88    f                        96,5           19.240
'89    f                        102                             106
'90    f  18.976,-
'91    f                        103,5                                                        106
'92    f                                           17660,-                                 112
'93    f                                                           91,6                      116
'94    f  21950,-                                                                            121
 
 

DUS  : *
 * in het basisjaar staan ALLE indexen op 100
 * in het basisjaar zijn dus nominaal en reeel inkomen gelijk ( want er is nog geen prijsstijging geweest dus kun je die er ook niet uit - rekenen )
 * NOOIT indexen optellen of aftrekken
 *ALTIJD in appelevierkantjes rekenen
 * 200,- reeel inkomen betekent dat je nu voor jouw salaris evenveel kunt kopen als je in het basisjaar voor 200,- kocht
 
 
 

                                    
 
 
 

ANTWOORDEN

SOM   2.

                                '88           '90(=basis)     '91               '92                  '93                  '94

Nominaal inkomen    f 26.200     f 27.800     29468           30024,-          f 31.140         f 33.200
index nom. ink          94,2             100          106              108                112.                119,4
Reeel inkomen         30.465,12     27.800     28609,71      28912           f 26.845          34.472
index koopkracht      109,6           100          102,9.           104               96,6                   124
Prijsindex                  86                 100         103              103,8    .         116                 96,3
 
 

Som 3
basisjaar '90
         nominaal loon   loonindex    reeel loon   koopkrachtindex   prijsindex
'88    f  18311,84        96,5           19.240        101,4                    95,2
'89    f   19355,52      102             20114,56    106                       96,2
'90    f  18.976,-         100           18976,-        100                      100
'91    f  19.640,16      103,5         18528,45      97,6                    106
'92    f  19779,20       104,2          17660,-        93,1                   112
'93    f  20163,14       106,3          17382,016    91,6                   116
'94    f  21950,-          115,7          18140,50      95,6                  121
 
 

home