Gemiddelde schuld

Bij regelmatig lineair  lopende aflossingen
( met telkens dezelfde aflossing )
is het vaak handig om te rekenen via de gemiddelde schuld

Bijv

1. je leent 3000,-
tegen 10 % rente per jaar
je lost af in 5 jaar
telkens aan het eind van het jaar
Hoeveel rente betaal je dan gemiddeld ?
Hoeveel rente betaal je in totaal in die 5 jaar ?
Hoeveel betaal je per jaar in totaal ?

Langzame methode
je leent € 3000,-
Je betaalt 3000 / 5 jaar = € 600,- per jaar aflossing,
telkens aan het eind van het jaar
dus in het eerste jaar ( als je nog niets hebt afgelost ) heb je
1e jaar
schuld    =   100 %      =   €  3000,-
rente      =     10  %      =   €    300,-

dan komt aflossing 1 = 600,-
dus
2e jaar
schuld    =   100 %      =   €  2400,-
rente      =      10  %    =   €    240,-

dan komt aflossing 2 = 600,-

3e jaar
schuld    =   100 %      =   €  1800,-
rente      =      10  %    =   €    180,-

dan komt aflossing 3 = 600,-

4e jaar
schuld    =   100 %      =   €  1200,-
rente      =      10  %    =   €    120,-

dan komt aflossing 4 = 600,-

5e jaar
schuld    =   100 %      =   €  600,-
rente      =     10  %   =   €    60,-

dan komt aflossing 5 = 600,-
 

dan is er dus geen schuld meer
 

je hebt in totaal  aan rente betaald
300 + 240 + 180 + 120 + 60 = 900,-

Hoeveel rente betaal je dan gemiddeld ?
300 + 240 + 180 + 120 + 60
______________________     = 180,-  gemiddelde rente per jaar
                       5

 ( kijk in het rijtje  :
180,- is ook de middelste rente,
een jaar eerder betaal je 60,- meer,
maar een jaar later betaal je 60,- minder
 twee jaar eerder betaal je 120,- meer
maar 2 jaar later betaal je 120 minder )

Je betaalt dus gemiddeld per jaar
aflossing     € 600,- per jaar
rente gem.  € 180,- per jaar
--------------------------------------  +
samen         € 780,- per jaar

Snelle methode

beginschuld ( als je net geleend hebt ) = lening = 3000,-
eindschuld ( vlak voor je je laatste aflossing betaalt ) = 1 aflossing = 600,-
gemiddeld heb je dus  3000 + 600
                                        _________       = 1800,- schuld
                                                 2

daarover betaal je gemiddeld

gemiddelde schuld     =    100 %      =   € 1800,-
gemiddelde rente       =     10 %        =   € 180,-

gemiddelde  rente per periode    x  aantal  perioden   =  totale rente

5 jaar lang  €  180,- rente  gemiddeld per jaar
in totaal  5jaar  x   €  180,-   =  € 900,- rente

je betaalt per jaar 600,- aflossing + gemiddeld 180,- rente = samen 780,- per jaar,
 
 
 

2.
je leent 3600,-
je lost af in 6 jaarlijkse termijnen
de rente is 6,7 % per jaar
hoeveel rente betaal je in totaal in die 6 jaar ?
hoeveel betaal je per jaar aan rente en aflossing samen ?

Langzame methode
je leent € 3600,-
Je betaalt 3600 / 6 jaar = € 600,- per jaar aflossing,
telkens aan het eind van het jaar
dus in het eerste jaar ( als je nog niets hebt afgelost ) heb je

1e jaar
schuld    =   100 %      =   €  3600,-
rente      =      6,7  %   =   €    241,20

dan komt aflossing 1 = 600,-

2e jaar
schuld    =   100 %      =   €  3000,-
rente      =      6,7  %   =   €    201,-

dan komt aflossing 2 = 600,-

3e jaar
schuld    =   100 %      =   €  2400,-
rente      =      6,7  %   =   €    160,80

dan komt aflossing 3 = 600,-

4e jaar
schuld    =   100 %      =   €  1800,-
rente      =      6,7  %   =   €    120,60

dan komt aflossing 4 = 600,-

5e jaar
schuld    =   100 %      =   €  1200,-
rente      =      6,7  %   =   €    80,40

dan komt aflossing 5 = 600,-

6e jaar

schuld    =   100 %      =   €  600,-
rente      =      6,7  %   =   €    40,20

dan komt aflossing 6 = 600,-

dan is er dus geen schuld meer
je hebt in totaal  aan rente betaald
241,20   +   201,-   +   160,80  +  120,60  +  80,40  +  40,20  =   844,20

844,20 totaal in 6 jaar
dat is dus gemiddeld  €  140,70 per jaar

( kijk in het rijtje :
het gemiddelde van de eerste en de laatste rente
= 241,20 + 40,20
______________   = 140,70

         2
 

het gemiddelde van de tweede en de vijfde  rente
= 201,- + 80,40
______________   = 140,70

         2

het gemiddelde van de derde en de vierde rente
= 160,80 + 120,60
______________   = 140,70

         2
 
 

Snelle methode

je begint met 3600,- te lenen
je betaalt in 6 delen af dus 3600 / 6 = 600,- aflossing per keer

dus je beginschuld in de eerste periode ( het eerste jaar )  = 3600,-

in de laatste periode moet je alleen de laatste aflossing nog betalen
je eindschuld in de laatste periode is dus 600,-

gemiddeld heb je dus een schuld van

beginschuld     +      eindschuld
   = lening                 = 1 aflossing
    __________________________     =    gemiddelde schuld
                         2

  3600,-  +  600,-
_______________    =     2100,-   gemiddelde schuld

                 2
daarvoor betaal je aan rente

gemiddelde schuld     =    100 %      =  2100,-
gemiddelde rente       =       6,7 %    =  140,70

en 6 jaar lang gemiddeld 140,70 per jaar =
= 6   x   140,70   =   844,20 rente in totaal

gemiddelde  rente per periode    x  aantal  perioden   =  totale rente
 

Je betaalt per jaar 600,- aflossing + gemiddeld 140,70 rente = samen 740,70

3. Dit kan je ook doen als je niet per jaar, maar per maand aflost.
Als je bijvoorbeeld 1200,- leent, tegen 5 % per jaar
en een jaar lang elke maand aflost,
dan los je dus 12 keer een stukje af.
dus :
1200,- aflossen
____________  = 100,- per maand aflossing
in 12 maanden

beginschuld + eindschuld
___________________      = gemiddelde schuld
                     2

= 1200,- + 100,-
_____________   = gemiddeld 650,- schuld dat jaar,
           2

gemiddelde schuld = 100 % =  € 650,-
                      rente   =    5 %  =  €  32,50 p.j.   = 2,71 p.m.

Je betaalt dus per maand 100,- aflossing + 2,71 rente = samen 102,71 per maand
 
 
 
 


 
 

4. Je leent € 8800,-
je lost in 4 jaar af , in jaarlijkse termijnen
de rente is 6 % per jaar
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente p.j.
e. totale rente
f. gemiddelde betaling per jaar

5. Je leent € 2800,-
je lost in 3 jaar af, in jaarlijkse aflossingen
rente 5,8 % per jaar
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente p.j.
e. totale rente
f. gemiddelde betaling per jaar

6. je leent 890,-
je betaalt terug in 1 jaar  in maandelijkse termijnen
rente 4,8 % per jaar
bereken
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente p.j.
e. gemiddelde rente per maand
f. hoeveel moet je gemiddeld betalen per maand
 

7. je leent € 14.000,-
tegen 6,4 % rente per jaar
je betaalt het terug in maandelijkse termijnen 10 jaar lang
a. aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente p.j.
e. totale rente
f. gemiddelde rente per maand
g. hoeveel moet je gemiddeld betalen per maand

8. je leent 260.000,- voor een huis
tegen 7,2 % rente per jaar
je lost lineair af, 30 jaar lang in maandelijkse termijnen
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente
e. totale rente
f. gemiddelde rente per maand
g. hoeveel moet je gemiddeld betalen per maand

9. je leent 40.000,- voor een auto
tegen 6,2 % rente per jaar
je lost  af in 10 jaar,
in maandelijkse termijnen
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente
e. totale rente
f. gemiddelde rente per maand
g. hoeveel moet je gemiddeld betalen per maand

10. je leent 20.000,- voor een nieuwe keuken
tegen 6,7 % rente per jaar
je lost  af in 8 jaar,
in maandelijkse termijnen
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente
e. totale rente
f. gemiddelde rente per maand
g. hoeveel moet je gemiddeld betalen per maand

11. je leent 10.000,- voor een vakantie
tegen 6,9 % rente per jaar
je lost  af in 4 jaar
in maandelijkse termijnen
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente
e. totale rente
f. gemiddelde rente per maand
g. hoeveel moet je gemiddeld  betalen per maand

12. je leent 15.000,-
tegen 7,4 % rente per jaar
je lost  af in 6 jaar
in maandelijkse termijnen
a.  aflossing in totaal
b. aflossing per keer
c. gemiddelde schuld
d. gemiddelde rente
e. totale rente
f. gemiddelde rente per maand
g. hoeveel moet je gemiddeld  betalen per maand
 

Kijk ook bij   Afbetaling


 

ANTWOORDEN
 

4.
a. 8800,-
b. 2200,- p.j.
c. 5500,- gem
d. 330,-  p.j.
e. 1320,- tot
f. 2530,- p.j. = b + d

5.
a. 2800,-
b. 933,33 p.j.
c. 1866,67
d. 108,27 p.j.
e. 324,80
f. b + d  = 1041,60 betalen per jaar ( rente + aflossing )
 
 

6. 1 jaar = 12 maanden
a. 890,-
b. 74,17 p.m.
c. 482,08
d. 23,14 p.j.
e. 1,93 p.m.
f. 76,10 p.m.

7.10 jaar x 12 m = 120 maanden
a. 14.000,-
b. 116,67 aflossen p.m.
c. 7058,33 gem schuld
d. 451,73 gem rente p.j.
e. 4517,33 totale rente
f. 37,64 rente p.m.
g. betalen 154,31 p.m.
 

8.
a. 260.000,-
b. 722,22 aflossing p.m.
c. 13036,11 gem schuld
d. 9386,- gem rente p.j.
e. 281.580,- rente totaal
f. 782,17 rente p.m.
g. betalen 1504,39 p.m.

9.
a. 40.000,-
b. 333,33 p.m.
c. 20166,67 gem schuld
d. 1250,33 p.j.
e. 12.503,33
f. 104,19 p.m.
g. 437,52 p.m.

10.
a. 20.000,-
b. 208,33 p.m.
c. 10104,17
d. 676,98 p.j.
e. 5415,83
f. 56,41 p.m.
g. 264,74 p.m.

11.
a. 10.000,-
b. 208,33 p.m.
c. 5104,17
d. 352,19 p.j.
e. 1408,75
f. 29,35 p.m.
g. 237,66 p.m.

12.
a. 15.000,-
b. 208,33 p.m.
c. 7604,17
d. 562,71 p.j.
e. 3376,25
f. 46,89 p.m.
g. 255,22 p.m.