MANAGEMENT  & ORGANISATIE

hf 4

markt                               alle vraag en alle aanbod
concrete markt                 plek waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten
abstracte markt                alle vragers en aanbieders zonder dat ze elkaar  tegenkomen
vraag                                alle kopers
aanbod                             alle verkopers
   als V > A                        er is te kort, dus kopers gaan tegen elkaar op  bieden >> prijs stijgt
   als V < A                        er is over, dus verkopers gaan stunten met prijzen om de spullen
                                         kwijt te raken >> prijs daalt
krappe markt                    er is tekort, V > A   prijs stijgt
ruime markt                      er is over,  V < A    prijs daalt
marktmechanisme            als V > A stijgt de prijs, haken er kopers af en komen er nieuwe
                                          verkopers bij  >> V en A worden gelijk
                                          als V < A daalt de prijs, daarom haken er verkopers af en komen
                                          er meer kopers bij >> V en A worden gelijk
               zie stencil Vraag en Aanbod
aanbieders van geld        - gezinnen ( spaarders)
                                        - ondernemingen
                                        - ( theoretisch : de overheid )
vragers van geld             - gezinnen ( consumenten )
                                        - overheid
                                        - overheid
institutionele beleggers    bedrijven die vanwege hun hoofdtaak  grote hoeveelheden
                                         geld moeten beleggen ( bijv pensioenfondsen en
                                         verzekeringsmaatschappijen
premie                              periodieke betaling om verzekerd te zijn


ondernemend sparen       spaargeld beleggen in aandelen van ondernemingen,
                                          zodat je kans maakt op dividend + koerswinst ( of niet, natuurlijk)
koop                                  wilsovereenstemming tussen koper en verkoper : oude en nieuwe
                                          eigenaar zijn het eens over wat er verkocht wordt en voor hoeveel
levering                             moment waar oude eigenaar het gekochte in handen geeft van de
                                          nieuwe eigenaar
betaling                              nieuwe eigenaar betaalt overeengekomen bedrag aan oude eigenaar
kort                                     korter dan 1 jaar
lang                                    langer dan 1 jaar
geldmarkt                           vraag en aanbod van leningen korter dan 1 jaar
kapitaalmarkt                      vraag en aanbod van leningen langer dan 1 jaar
vermogensmarkt                geldmarkt + kapitaalmarkt
rekening courant                girogeld
rekening courant krediet     krediet / lening  op een giro rekening
leverancierskrediet             leverancier levert al goederen maar wil wel even wachten op zijn betaling
afnemerskrediet                  klant betaalt al  maar wil wel even wachten op zijn spullen
onderhandse lening            lening met 1 lener en 1 uitlener
obligatielening                     lening met 1 lener en heel veel uitleners ( ieder een stukje )
onderhandse vermogensmarkt             vraag en aanbod van onderhandse leningen
openbare markt                   vraag en aanbod van obligatieleningen
aandeel       -                       bewijs van eigendom van een deel van een bedrijf
                    -                       krijg je elk jaar een wisselend bedrag aan dividend op ( bijv. niets )
obligatie       -                      bewijs van lening aan een bedrijf
                     -                      krijg je ieder jaar een vast bedrag aan rente op
dividend                               winst - deel, uitgekeerd aan aandeelhouder
interest                                 = rente
optie                                    contract dat  recht geeft ( geen plicht ) om iets te kopen of te
                                            verkopen voor een van te voren afgesproken prijs
put-optie                             optie om te mogen verkopen
call optie                             optie om te mogen kopen
beurs                                   vereniging met concrete markt
                                            ( bijv schippersbeurs = vraag en aanbod van vervoer per schip )
effectenbeurs                      concrete markt voor effectenhandel
Dow Jones Index                prijsindex van pakket aandelen zoals samengesteld door meneer
                                            Dow Jones ( wordt verondersteld een goed gemiddelde te zijn
                                            van de aandelenbeurs op Wall Street )
index                                   % van basisjaar
prijsindex                            huidige prijs in % van prijs is basisjaar/beginjaar
AEX                                    Amsterdam Exchange Index, soort Dow Jones voor
                                           Amsterdamse  Beursplein
EOE                                   European Option Exchange
EOE index                         index voor de optiebeurs
                   zie stencil Indexcijfers


provisie                               betaling voor diensten ( meestal in % van omzet )
commissie                             = provisie
commissionair                       beurslid dat zijn geld verdient met handelen namens anderen
                                              ( leeft van commissie )
hoekman                                tussenpersoon die belangen van bepaalde bedrijven
                                              behartigt tegenover  banken ( mag niet handelen met beleggers)
fondsen reglement                regels voor informatie verstrekking over een fonds
                                              dus notering van koersen, inhoud van folders/prospectus,etc)
fonds (op de beurs )              bepaald soort aandeel ( bijvoorbeeld  alle Philips aandelen = een fonds)
prijscourant                           overzicht van de beurs met officiele
                                              noteringen (openingskoers, slotkoers)
nominale waarde                   waarde die erop staat ( bijv aandeel Philips met f 20,- erop gedrukt )
intrinsieke waarde                 waarde die het vertegenwoordigt  (  de waarde van het 1/zoveelste
                                              deel van Philips waar jij eigenaar van bent )
fondsadministratie                 register bij Centrum voor Fondsenadministratie,
                                              waar men bijhoudt van wie welke aandelen zijn ( de meeste staan erin)
klassiek aandeel                   gedrukt aandeel, kun je onder je kussen leggen of in de kluis
registeraandeel                     aandeel dat alleen bestaat in het fondsenregister, krijg je nooit
                                              echt in je handen want het bestaat niet als papier
koers                                     verkoopprijs op de  beurs
openingskoers                      prijs van eerste aandeel ( van een bepaald fonds)dat
                                              verkocht wordt op een dag
slotkoers                               prijs van laatste aandeel (van bepaald fonds ) dat
                                              verkocht wordt op een dag
uitgiftekoers                          prijs van nieuwe aandelen
beurskoers                            prijs van 2e hands ( of 30e hands) verhandelde
                                              aandelen op de beurs
beleggingsmaatschappij       onderneming die namens veel kleine beleggers geld
                                              belegt in aandelen, obligaties en opties