KERNCIJFERS

Als je van een bedrijf een balans ( gemaakt ) hebt,
zijn er een paar punten waaraan je kunt zien
hoe een bedrijf ervoor staat :

1. LIQUIDITEIT :
kan een bedrijf op korte termijn alle rekeningen betalen

alle korte schuld  = f . . . . .    =  100 %
alle kort bezit      = f . . . . .    =  . . . % >>> dit percentage is de liquiditeit
( moet natuurlijk wel  minstens 100 % zijn en liefst wat meer ! )

A. ruime manier ( uitkomst staat mooier ) = Current ratio
neem voor kort bezit alles, dus ook de voorraden
dan komt het % hoger uit

B. veilige manier ( minder risico dat er toch iets fout gaat ) = Quick ratio
tel voor kort bezit de voorraden niet mee
( je weet per slot niet zeker of je ze wel binnenkort echt verkocht zal hebben )

zie ook current en quick ratio


2. SOLVABILITEIT :
kan een bedrijf alle schulden aan derden ( dus behalve aan de eigenaar )
betalen door alles wt ze hebben te verkopen

alle schuld ( beh. EV etc )  = f . . . . .    =  100 %
alle  bezit  ( balanstotaal     = f . . . . .    =  . . . % >>> dit percentage is de solvabiliteit

( Moet natuurlijk wel  minstens 100 % zijn en liefst wat meer !
Het kan ook negatief zijn : dan is een bedrijf zo ver in de schulden
dat er binnenkort faillissement zal worden aangevraagd  : het bedrijf gaat dood )

3. RENTABILITEIT
hoeveel % brengt het op als je geld in dit bedrijf stopt

A. rentabiliteit vreemd vermogen, ook wel rente% :
alle      vreemd vermogen   = f . . . .   = 100 %
rente op vreemd vermogen = f . . . .   = . . . %   >>> RVV
( de rente kun je vinden in de RR )

B. rentabiliteit eigen vermogen, ook wel winst% :
eigen vermogen   = f . . . .   = 100 %
winst                     = f . . . .   = . . . %  >>> REV
( winstsaldo kun je vinden in de RR )

C. rentabiliteit totaal vermogen, % rendement  :
EV + VV                = f . . . .   = 100 %
winst +  rente         = f . . . .   = . . . % >>>   RTV
 

Bijvoorbeeld som 5 van stencil Boekhouden :

                                        BALANS
_____________________________________________________
gebouw           680          |  EV                                   656
machines        370          |  Winstsaldo                      184
inventaris         50          |
                                        |
voorraden              120   |  afschrijving                        30
debiteuren              300  |   hypotheek                        130
kas/bank/giro         50    |
                                        |   kort bankkrediet             100
                                        |   crediteuren                       200
______________________________________________

Balanstotaal      1570    |               =                          1570
 
 
 

Liquiditeit  : ruime manier / current ratio ( met alle kort bezit )
korte schuld =  300     = 100 %
kort bezit      =  470     = 156,7 %   >>  OK

Liquiditeit  : veilige manier / quick ratio  ( met kort bezit behalve voorraden )
korte schuld =  300    = 100 %
kort bezit      =  350    = 116,7 %  >>ook nog OK

Solvabiliteit :
alle schuld ( beh EV en winstsaldo)  = 730     = 100 %
alle bezit                                             = 1570   = 215,1 % >> OK

Rentabiliteit :
RVV :
Vreemd Vermogen = 730 = 100 %
rente                        =  15  = 2,1 %

REV :
Eigen Vermogen     = 656 = 100 %
winst                        = 184 = 28,0 %

RTV :
Totaal Vermogen  = 1386 = 100 %  ( geinvesteerd voor er winst gemaakt werd !)
winst  + rente        =  199  =  14,4 %

Een andere manier om te zien hoe gezond een bedrijf is,
is het Break-even-percentage :
 zie Break-Even