Culturele Kunstzinnige Vorming

CKV

 CKV  Verslagen

Hoeveel verslagen je in totaal moet maken hoor je van je docent.

 

De voorstelling of het museumbezoek moet van tevoren aangevraagd zijn (via het aanvraagformulier, bij je ckv docent.

De vorm en de inhoud:

Een goed werkstuk wordt gepresenteerd in een snelhechter en:

 • heeft een mooie voorkant

 • is creatief en met zorg samengesteld

 • is opgedeeld in onderdelen met elk een kopje (kleur?) De tekst is weergegeven in alinea's

 • maakt gebruik van moderne middelen als internet, scanner, kleurenprints, lettertypes

 • heeft een verwachting vooraf

 • heeft een eigen (d.w.z. door jezelf bedachte en onder woorden gebrachte) en volledige weergave van de voorstelling/ expositie etcetera aan de hand van "Kijkwijzers" (overnemen of bewerken van een tekst van een ander=fraude)

 • geeft een bronvermelding van het materiaal van anderen (internet, krant, folder enzovoorts)

 • heeft een inhoudsopgave

 • is voorzien van een toegangskaartje (liefst op naam)

 • eventueel ook je treinkaartje en foto's genomen bij of in het theater/museum

 • bevat recensies (gescand, geplakt of gedownload)

 • bevat eigen foto's

 • bevat folders

 • geeft een reactie achteraf (eigen mening)

 • bevat geen slordige taalfouten (laat je werkstuk lezen door een ander)

 • geeft een reactie op saillante punten in de recensies (mee eens/oneens, want...)

Binnen een maand na de voorstelling of het museum wordt het verslag ingeleverd.

N.B. Een werkstuk moet (in omvang) voor 60% eigen werk zijn. Werk van anderen (bijvoorbeeld recensies, interviews) mag de andere 40% zijn maar wordt voorzien van jouw commentaar. Ook moet je weten wat er bijvoorbeeld in een interview gezegd wordt.

In geval van fraude telt het gefraudeerde werkstuk niet mee, het cijfer (een 1) wordt even zwaar meegeteld als een normaal werkstuk. Er wordt een nieuw werkstuk gemaakt. Bij herhaalde fraude kan de leerling uitgesloten worden van het examen

 

Home